Автокөліктің және оның компоненттерінің ақаусыз жұмыс істеуі, дұрыс жұмыс істеуі және тиісті түрде пайдаланылуы үшін Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және Сервистік Кітапшаның шарттарына сәйкес үнемі техникалық қызмет көрсету өткізу қажет.

Бұл ретте автокөлікке кепілдік әрбір 12 (он екі) ай сайын немесе әрбір 10 000 (он мың) километр жүріп өткен жол сайын (қайсысы ерте басталатына байланысты) жүзеге асырылатын автокөлікке (өндірушінің регламентіне және автокөлікті пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес) жоспарлы техникалық қызмет көрсетуді жүргізу қажеттілігін көздейді.

Бұл ретте Қазақстан Республикасындағы кез келген Genesis ресми қызмет көрсету орталығында автокөлікке жоспарлы техникалық қызмет көрсету автокөлікті сатып алынған күннен бастап алғашқы 5 (бес) жыл ішінде не автокөліктің жүріп өткен жолы 50 000 (елу мың) километр белгіге жеткен кезде автокөлік иесі үшін тегін болып табылады.

Автокөлікке мерзімді техникалық қызмет көрсету мотор майын, ауа сүзгісін және кондиционер сүзгісін ауыстыруды, сондай-ақ жылыту және ауаны баптау жүйесін тексеру, АКБ жай-күйін тексеру, сұйықтықтардың ағуын бақылау, тежегіш және отын магистральдарын, шлангілерді және олардың қосылыстарын тексеру, тежегіш жүйесінің жай-күйін тексеру, жетек белдіктерін тексеру, пайдаланылған газ шығару жүйесін тексеру, шассидің негізгі тораптары мен агрегаттарының жай-күйін тексеру, ІЖҚ салқындату жүйесін тексеру, барлық техникалық сұйықтықтардың деңгейі мен жай-күйін тексеру және оларды өндірушінің регламентіне сәйкес, тиісті мерзімде/жүріп өткен жолда ауыстыру сияқты тексеру жұмыстарының кешенін қамтиды.

Егер автокөлікке қандай да бір жоспарлы техникалық қызмет көрсетуді өткізіп алған жағдайда, ол қайта басталмайды және өтелмейді.

Автокөлікке жоспарлы техникалық қызмет көрсетуді жүргізуге жоғарыда аталған құқықты автокөліктің келесі иесі оны сатып алушы сатқан кезде пайдалана алады.